De nabestaanden van een Joodse kunstverzamelaar slepen de gemeente Amsterdam en het Stedelijk Museum op 16 januari voor de rechter, om Kandinsky's kunstwerk Bild mit Häusern terug te krijgen.

Het Stedelijk werkte de afgelopen jaren mee aan een landelijk onderzoek naar de herkomstgeschiedenis van kunstwerken. Daaruit zou onder meer blijken dat Kandinsky's Bild mit Häusern uit 1909 een vorm van roofkunst is. In februari besloot de Restitutiecommissie dat het museum het werk mocht houden. 

Het Stedelijk kocht het schilderij op 9 oktober 1940 op een veiling in Amsterdam. Eigenaar Emanuel Lewenstein veilde het vermoedelijk door invloeden van het opkomende naziregime, maar volgens de commissie was er ook al sprake van slechte financiële omstandigheden waarin de oorspronkelijke eigenaar al voor de Duitse inval verkeerde.

De erfgenamen vinden het oordeel van de commissie volgens hun advocaat Gert-Jan van den Bergh ''onacceptabel" en in strijd met de internationale uitgangspunten. De afwijzing zou volgens bepaalde deskundigen ook ''hardvochtig, kil en formalistisch" zijn.