Marga Minco heeft de P. C. Hooftprijs ontvangen. De 98-jarige auteur had onder meer succes met haar boek Het bittere kruid, dat in meerdere talen is verschenen.

Gezien de leeftijd en gezondheid van Minco zal de prijs bij haar thuis uitgereikt worden. Dit gebeurt in januari. De prijs is toegekend op voordracht van een jury die bestaat uit Gustaaf Peek, Mathijs Sanders, Daniëlle Serdijn, Vamba Sherif en Franca Treur.

"De romans en verhalen van Marga Minco geven vorm aan existentiële ervaringen als angst, schuldgevoel, eenzaamheid en een diep maar nauwelijks te verwoorden verlangen naar geborgenheid", staat in het juryrapport.

"Zonder te psychologiseren, zonder pathetiek of pretentie, maakt zij een ondoorgrondelijke werkelijkheid invoelbaar en voorstelbaar."

Laat debuut

De P.C. Hooftprijs is een van de belangrijkste oeuvreprijzen voor Nederlandstalige auteurs en wordt jaarlijks toegekend. De prijs wordt afwisselend uitgereikt aan proza-, poëzie- en essayschrijvers. 

Minco ontving in 2005 al een andere, belangrijke onderscheiding voor haar oeuvre: de Constantijn Huygensprijs.

Minco debuteerde pas op 37-jarige leeftijd, daarvoor was ze werkzaam als journalist bij verschillende kranten en tijdschriften.