Het Belasting & Douane Museum in Rotterdam opent half december de expositie Bizarre Belastingen, over opmerkelijke heffingen vanaf 800 voor Christus.

In de tentoonstelling komen allerlei heffingen aan bod, zoals de belasting op het dragen van baarden die Peter de Grote, de Russische tsaar (1672-1725), instelde. Deze heffing bleef zestig jaar in werking.

De tentoonstelling gaat ook over oude belastingen die we nu in een nieuwe vorm hebben, zoals de vroegere stookplaatsen- en wat latere schoorstenenbelasting, die in onze tijd zijn terugkomen als onroerendzaakbelasting.

Het museum belicht twintig 'bizarre belastingen' op de expositie.