De meeste grote musea in Nederland doen in financieel opzicht goed, maar veel kleinere en middelgrote musea hebben het zwaar. Zo'n 48 procent van de kleine musea schreef vorig jaar rode cijfers, net als 42 procent van de middelgrote musea.

Dat blijkt dinsdag uit een jaarlijks onderzoek van de Museumvereniging onder 435 aangesloten musea.

Volgens de Museumvereniging kampen veel middelgrote en kleine musea al langer met problemen en hebben die behoefte aan herstelmaatregelen. "De steun van met name provincies en gemeenten is onontbeerlijk om musea uit de gevarenzone te krijgen", zo stelt de brancheorganisatie.

In brede zin hebben musea volgens de Museumvereniging in de afgelopen jaren veerkracht getoond. "Voor het eerst verdienen musea zelf meer dan ze aan subsidies ontvangen." De totale inkomsten bedroegen 508 miljoen euro, tegen 491 miljoen euro aan subsidies.

Het aantal museumbezoeken nam vorig jaar met bijna 700.000 toe tot 31 miljoen bezoeken. In de afgelopen vier jaar is het aantal bezoeken met 30 procent gestegen.

Het aantal Museumkaart-houders steeg die periode met 35 procent. Zo'n 30 procent van de bezoeken betreft bezoekers uit het buitenland.

De Museumvereniging noemt het "opvallend positief" dat het aantal bezoeken in schoolverband vorig jaar met 6 procent is gestegen. "Bijna een op de vijf bezoeken is een jeugdbezoek. En daar is nog groei zichtbaar."