Drie studies van Leonardo da Vinci voor zijn Laatste Avondmaal komen naar Haarlem. Ze worden door koningin Elizabeth II uitgeleend aan Teylers Museum. Het gaat om oefeningen voor de Simon, Philippus en Judas op de wereldberoemde muurschildering in Milaan.

De studies maken deel uit van een groep tekeningen van Da Vinci die het Nederlandse museum uit The Royal Collection mag lenen.

Teylers wijdt vanaf 5 oktober drie maanden lang een expositie aan Da Vinci (1452-1519). Ook twee tekeningen die mogelijk studies waren voor de Petrusfiguur op Het Laatste Avondmaal, afkomstig uit twee andere verzamelingen, komen daarvoor naar Haarlem.

Er zullen in totaal 32 tekeningen van de meester uit tien verschillende landen te zien.

5 jaar aan voorbereiding

Omdat het in 2019 vijf eeuwen geleden is dat Da Vinci stierf, organiseren musea verspreid over de wereld exposities en herdenkingen. Teylers begon vijf jaar geleden al met de voorbereidingen.

Het museum is ook met de expositie net voor het eigenlijke jubileumjaar gaan zitten om de eigen kansen op bruiklenen te verhogen. Alle geëxposeerde voorwerpen moeten worden geleend.

Teylers gokt op 100.000 belangstellenden voor de expositie.