Beatrix Ruf heeft in haar tijd als directeur van het Stedelijk Museum geen nevenactiviteiten gehad waardoor sprake was van belangenverstrengeling. 

AT5 schrijft dinsdag over een onafhankelijk rapport dat de gemeente Amsterdam naar aanleiding van Rufs ontslag heeft laten uitvoeren. De Duitse kunstkenner werd in oktober 2017 in een NRC-artikel beschuldigd van belangenverstrengeling.

Naar aanleiding van dit rapport besloten drie leden van de Raad van Toezicht van het museum dinsdag op te stappen. Het gaat om voorzitter Madeleine de Cock Buning, Jos van Rooijen en Rita Kersting.

De eerste twee blijven nog wel beschikbaar om "om voor een zorgvuldige overdracht zorg te dragen" als de gemeente Amsterdam "dat voor de continuïteit nodig acht". 

Tumultueuze periode 

Volgens hen is het "in het belang van het museum om de voorbije tumultueuze periode te kunnen afsluiten en een nieuwe start te kunnen maken".

"Wij onderschrijven in hoofdlijnen de conclusies en omarmen alle aanbevelingen uit het rapport", stellen De Cock Buning en Van Rooijen. In het rapport staat dat het College van B en W wil dat de benoeming van de Raad van Toezicht in eigen hand wordt genomen. Van het rapport werden dinsdag delen gepubliceerd. 

Die benoeming zou in de toekomst vanuit de Stopera moeten worden gedaan. "Het college kiest ervoor de procedure gelijk te trekken met die van andere grote instellingen zoals het Amsterdam Museum, Internationaal Theater Amsterdam en het AFK. Dat betekent dat het college de leden van de raad van toezicht benoemt, herbenoemt en ontslaat."

Transparanter

Ruf zou in haar eerste jaar als museumdirecteur nevenactiviteiten verzwegen hebben. Ze zou een paar ton hebben verdiend met haar kunstadviesbureau dat onder meer advies gaf over kunstuitleen. 

De onderzoekers concluderen dat Ruf transparanter had mogen zijn over haar werkzaamheden voordat ze als museumdirecteur begon. 

Openbaar

Volgens jurist Sjoerd Eisma, die het onderzoek leidde, had Ruf te weinig door dat ze een publieke functie bekleedde. De gemeente Amsterdam laat desgevraagd aan NU.nl weten dat het rapport later deze week openbaar wordt gemaakt. 

"Onderzoekers hebben vastgesteld dat in de management BV van mevrouw Ruf geen kunstadviesbedrijf werd uitgeoefend", staat te lezen in het rapport. "De inkomsten die direct en indirect in de BV werden gegenereerd waren uitsluitend afkomstig van organisaties waar mevrouw Ruf een goedgekeurde nevenfunctie had."