Kunstkring De Ploeg wordt vanaf eind mei geëerd met een tentoonstelling in het Groninger Museum. Het is dit jaar een eeuw geleden dat een groep jonge Groningse kunstenaars De Ploeg oprichtte.

De expositie Avant-garde in Groningen - De Ploeg 1918-1928 moet het "spannende" culturele klimaat in het Groningen van honderd jaar geleden doen herleven.

De oprichting was destijds een reactie op de tentoonstelling van werk van Groningse kunstenaars bij het Kunstlievend Genootschap Pictura. Een aantal jonge kunstenaars mocht daaraan niet meedoen, stak de koppen bij elkaar en stelde vast dat het hoog tijd was om oude tradities af te schudden.

"Omdat er in Groningen niet zoveel te doen was op kunstgebied, dacht ik aan ontginnen, het omwoelen van de aarde en dus ook aan ploegen. Vandaar de naam De Ploeg" , verklaarde schilder Jan Altink (mede-Ploeger) in 1918 de naam van de Kunstkring.

Het museum wil werk van onder anderen Ploeg-leden Jan Wiegers, Johan Dijkstra en Altink tonen, in combinatie met dat van collega's als Jozef Israëls, H.W. Mesdag en Otto Eerelman. "Het toont hoe de 'jonge wilden’ zich losmaakten van de toenmalige gevestigde orde", aldus het museum. Ook komt er aandacht voor het werk van Ernst Ludwig Kirchner en Vincent van Gogh, dat erg belangrijk was voor De Ploeg.

De expositie omvat ruim honderd werken en duurt van 26 mei tot en met 4 november. De Ploeg is eerder dit jaar al geëerd met een boek over het ontstaan en de voorgeschiedenis van de kunstclub.