Het Cobra Museum in Amstelveen kampt met financiële problemen en gaat een onzekere toekomst tegemoet. De gemeente Amstelveen zou verschillende toekomstscenario's uitwerken om de instelling te beschermen.

Een van die scenario's zou kunnen behelzen dat het Cobra Museum een satelletietvestiging wordt van een groot museum in Amsterdam.

Dat zou in een nog niet openbaar gemaakt notitie van de gemeente Amstelveen staan, die Het Parool heeft kunnen lezen. 

In 2016 noteerde het museum een tekort van 450.000 euro. Ook over 2017 is er te weinig binnengekomen en in 2018 werd een verlies van bijna een half miljoen euro genoteerd, schrijft de krant dinsdag.

'Zeer slecht'

"De financiële positie van het Cobra is, mede gelet op het begrote tekort van 2018, zeer slecht te noemen. Hierdoor wordt het duurzaam voortbestaan van het museum bedreigd", zegt de gemeente in de desbetreffende notitie.

Het Parool schrijft verder dat de gemeente Amstelveen meer dan een miljoen euro per jaar in het museum investeert, maar die regeling loopt over twee jaar af. Wat er daarna gebeurt om de tekorten op te vangen is dus niet duidelijk.

Het Cobra Museum toont vooral veel werk van Cobra-kunstenaars als Constant en Karel Appel.