Donderdag 18 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Vlaamse regering uit bezorgdheid over restauratie Het Lam Gods

De Vlaamse regering is bezorgd over de restauratie van het belangrijkste kunstwerk van Vlaanderen, het altaarstuk Lam Gods van de broers Hubert en Jan van Eyck.
Door ANP

In reactie op berichten over een probleem met de luchtvochtigheid in het Museum voor Schone Kunsten in Gent roepen premier Geert Bourgeois en cultuurminister Sven Gatz iedereen die betrokken is bij de restauratie bij elkaar.

De bewindslieden "stellen alles in het werk om een veilige restauratie van het Lam Gods te verzekeren". Zij willen de onrust over het "meest geliefde schilderij van de Vlamingen zo snel mogelijk de kop indrukken".

De restauratie in het museum is in handen van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), en vindt plaats in een afgesloten ruimte voor het oog van de museumbezoekers. Volgens het KIK is een recente forse daling van de luchtvochtigheid in het museum, "zorgwekkend voor het behoud van het Lam Gods".

De regering heeft 1,5 miljoen euro in het project gestoken. De restauratie van het vijftiende-eeuwse altaarstuk van twaalf panelen verloopt in fasen. Na 2019 wordt een ‘rustjaar’ ingelast, waarna het project in 2021 wordt vervolgd.

Erfgoedparel

"Het zou ontoelaatbaar zijn dat omgevingsfactoren de restauratie van deze erfgoedparel bedreigen’", aldus premier Bourgeois. "Wij zullen dan ook geen enkele onzorgvuldigheid aanvaarden."

 "We willen er absoluut zeker van zijn dat dit beroemdste en populairste werk uit ons artistiek patrimonium in al zijn glorie en veilig hersteld wordt'', voegt minister Gatz daaraan toe.

In 2013 waren er ook al problemen met de luchtvochtigheid in het Gentse museum.

Aanbevolen artikelen