Het Mauritshuis in Den Haag geeft 24 schilderijen van de Haagse portretschilder Jan van Ravesteyn in langdurig bruikleen aan het Nationaal Militair Museum (NMM). 

In de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd onder aanvoering van Willem van Oranje en later zijn zoons Maurits en Frederik Hendrik gestreden tegen de Spanjaarden. Frederik Hendrik was de opdrachtgever voor de portrettenreeks.

In het kader van het themajaar zijn de schilderijen uit het atelier van Van Ravesteyn in het NMM in Soest te zien vanaf 19 februari. Het is de opmaat voor een tentoonstelling over Willem van Oranje van 25 april tot eind oktober. "Willem" toont de latere Vader des Vaderlands ook in zijn relatief onbekende jaren als militair en veldheer.