De Stadsschouwburg van Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam, die aan het fuseren zijn, gaan met ingang van het nieuwe seizoen verder onder de gezamenlijke naam Internationaal Theater Amsterdam (ITA).

"De nieuwe naam typeert in enkele woorden wat we zijn. Hij toont dat we theater maken en programmeren in en vanuit Amsterdam binnen een internationale context. Hij refereert zowel naar het gebouw als wat er in het gebouw gebeurt. Het woordmerk is zowel voor het Amsterdamse, Nederlandse als internationale publiek herkenbaar'', aldus de samenwerkende partijen.

Tot de fusie is in september definitief besloten. Niet iedereen had er aanvankelijk vertrouwen in. Sommigen vreesden dat het geheel te veel zou afhangen van Ivo van Hove, de leider van Toneelgroep Amsterdam. Uiteindelijk overheerste toch het geloof in de samenwerking.