Met de uitgave van twee bloemlezingen uit zijn werk wil uitgeverij De Bezige Bij stilstaan bij het feit dat het tien jaar geleden is dat de Vlaamse dichter, schrijver, kunstschilder en filmmaker Hugo Claus overleed. Hij stierf op 19 maart 2008 in Antwerpen.

Op 1 maart verschijnen de bloemlezingen Het verdriet staat niet alleen (verhalen) en Nieuwe tekeningen en gedichten. Die laatste bundel omvat een selectie dichtregels en strofen die de niet eerder gepubliceerde tekeningen begeleiden.

Ook worden vier van zijn romans uitgebracht in speciale nieuwe edities. Daaronder is ook zijn opus magnum Het verdriet van België. Verder beleven De Metsiers, De Verwondering en De Geruchten een nieuwe uitgave. De Verwondering wordt opnieuw en kritisch ingeleid.

In Antwerpen, Brussel, Gent en Kortrijk zijn tentoonstellingen en andere evenementen.