Museum de Fundatie in Zwolle ''moet ongeveer de hele tent verbouwen" om vanaf 21 januari 65 veelal kolossale schilderijen van de hedendaagse Duitse schilder Neo Rauch te laten zien. 

Er zijn grote werken bij van 3 bij 4 meter. Directeur Ralph Keuning heeft die ruimte er graag voor over.

''Rauch is één van de grootste kunstenaars van nu. Als je het met voetballen zou vergelijken, kun je zeggen dat hij in de top van de Champions League speelt."

Dat vindt Keuning niet alleen, zegt hij. ''Zijn schilderijen hangen in het MoMa en in het Metropolitan in New York, bijvoorbeeld. En hij zit niet in allerlei belangrijke grote museale collecties, particuliere collectioneurs zijn hem hartstochtelijk gaan verzamelen, onder wie sterren als Brad Pitt."

Popart

De doeken van Rauch zijn gevarieerd. ''Soms lijkt het popart, als uit een stripverhaal, soms lijken de mensen wel weggelopen uit de napoleontische oorlogen. Hij speelt evenzeer met de actualiteit als met de historie. Zijn werk is vaak ook uitgesproken surrealistisch."

Rauch beweegt zich volgens Keuning ook ''vrij door de kunsthistorie en komt dan als het ware langs Jeroen Bosch en Salvador Dalí om vervolgens weer terug te gaan naar Rembrandt."

Degelijk opgeleid aan de academie in zijn geboorteplaats Leipzig, liet hij het figuratieve in de nadagen van de DDR juist varen.

''Hij rebelleerde met abstract expressionistisch werk." Maar later, vanaf 1993, keerde hij terug naar het figuratieve. ''Hij zette het op de academie geleerde vakmanschap op een eigentijdse manier in. Van zijn eerste tentoonstelling in Leipzig, in datzelfde jaar, verkocht hij echter geen enkel werk. Maar toen kwam hij op de radar van Amerikaanse verzamelaars en via de VS werd hij een wereldster.”

De tentoonstelling is een retrospectief dat de jaren 1993-2017 beslaat en de grootste expositie is in de Fundatie ooit. Ze is te bezoeken tot en met 3 juni.