Guus Kuijer heeft dit jaar zijn serie De Bijbel voor Ongelovigen gecompleteerd. De schrijver vindt de bijbelse teksten niet heilig, maar wil gelovigen ook niet kwetsen.

"Ik zie de bijbel als een waardevol erfstuk, de basis van onze cultuur. Ik begrijp dat mensen vroeger geloofden in hogere machten, de wetenschap was immers nog niet vergevorderd. Ik vind het fascinerend dat men zich duizenden jaren geleden óók al bezighield met de vraag: hoe is dit alles ontstaan?", zegt Kuijer in een interview in Nederlands Dagblad.

Kuijer schreef in totaal zes delen voor zijn reeks, waarin de bijbel voor ongelovige lezers wordt verklaard. Maar ondanks zijn waardering voor de oude teksten, relativeert Kuijer de benadering van de Heilige Schrift.

"Sommige gelovigen zien de bijbel als het letterlijke, onveranderlijke Woord van God. Daar geloof ik niet in. Volgens mij komt de bijbel voort uit een orale traditie, verhalen die bij het kampvuur van generatie op generatie werden doorverteld. En dat het later ingekort in de bijbel terechtkwam, simpelweg omdat papier zo duur was.”

Kuijer is blij te zien dat het fundamentalistische aanhangen van het Christelijk geloof in Nederland minder wordt.

"Kijk, God bestaat voor mij niet, maar ik begrijp wat een mystica als Teresa van Avila met goddelijkheid bedoelt."