De Toneelacademie in Maastricht onderzoekt of een docent zich schuldig heeft gemaakt aan "ongewenst gedrag". Hogeschool Zuyd, waar de toneelschool bij hoort, heeft hiertoe besloten nadat hier "een signaal" over binnenkwam van andere medewerkers.

Tijdens een groepsles zou de man over de schreef zijn gegaan tegenover een studente. De studente heeft zelf aangegeven geen klacht te willen indienen tegen haar docent, maar het instituut ziet toch genoeg aanleiding om de zaak te laten uitzoeken, ''omdat de Toneelacademie zeer veel waarde hecht aan een veilig onderwijs- en werkklimaat".

Zolang het onderzoek loopt zal de docent niet naar zijn werk gaan. Dat is in overleg met hem besloten, stelt de hogeschool. De academie heeft studenten en medewerkers geïnformeerd over de verdenking en erop gewezen dat ze "ongepast of grensoverschrijdend gedrag" kunnen melden bij een klachtencommissie of een vertrouwenspersoon.

Meer klachten

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat meer studenten en oud-studenten negatieve ervaringen hebben met de man. 29 acteurs en actrices hebben anoniem hun verhaal gedaan tegen de omroep. Een aantal van hen beschuldigt de docent direct en indirect van machtsmisbruik en seksuele intimidatie. Enkelen zeggen dat te hebben aangekaart bij de opleiding. 

Aangiften zijn niet gedaan. De betrokken docent wilde tegenover de NOS niet reageren.

Een van de docenten die door studenten zou zijn benaderd is Yvette Fijen, voormalige voorzitter van het kernteam van docenten op de Toneelacademie. Zij zegt zich te kunnen voorstellen dat studenten zich afvragen waarom de man er nog steeds werkt. Echter: "Je kan mensen niet zomaar ontslaan. Als het zo eenvoudig kon, zou dat heerlijk zijn." 

Fiddler on the Roof

In de stroom van verhalen over seksuele intimidatie, misbruik en ongewenst gedrag, samengevat onder de noemer #MeToo, werden de afgelopen weken al meer mensen uit de Nederlandse theaterwereld beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

De Vlaamse acteur Jappe Claes verliet Het Nationale Theater, nadat oud-studenten van de Amsterdamse Theaterschool in de media hadden verteld over nare ervaringen met hem. De opleiding ontsloeg hem in 2013 vanwege seksuele intimidatie. Regisseur Ruut Weissman zal zondag niet aanwezig zijn bij de premiere van zijn voorstelling Fiddler on the Roof, omdat zijn naam is genoemd in verband met ongewenst gedrag.