Het archief van feministe Aletta Jacobs is uitgeroepen tot werelderfgoed. De afbeeldingen, objecten en documenten, die een beeld geven van de Nederlandse en internationale strijd voor vrouwenrechten, worden opgenomen in het Unesco Memory of the World-programma. 

Het archief is in het bezit van Atria, het Amsterdamse kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Volgens directeur Renée Römkens geven de documenten een weerslag van de voortrekkersrol die Aletta Jacobs op veel gebieden vervulde. "Door opname in Memory of the World van Unesco krijgt het de beschermde status en waardering die het verdient. Slechts vier andere vrouwen komen voor in die lijst, op de ruim vierhonderd archieven die zijn opgenomen."

Vrouwenkiesrecht

Aletta Jacobs (1854 -1929) was de beroemdste Nederlandse vertegenwoordigster van de eerste feministische golf. Ze streed onder meer voor het vrouwenkiesrecht. Jacobs was ook de eerste vrouw in Nederland die een universitaire studie afrondde. Ze studeerde in 1877 en 1878 medicijnen aan de Rijksuniversiteit Groningen, en mocht pas examen doen nadat minister Thorbecke daar persoonlijk toestemming voor gaf.

Volgens Atria is Jacobs van "onschatbare waarde" geweest voor de positie van vrouwen, zowel in de Nederlandse samenleving als internationaal. "Nog steeds is zij een rolmodel voor veel meisjes en vrouwen."

Met het Unesco Memory of the World-programma probeert Unesco het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed te stimuleren.