In 2018 komt er voor cultuur 25 miljoen euro bij en de investeringen lopen op tot 80 miljoen structureel in 2020. Dit geld is ook voor 'historisch democratisch bewustzijn'.

Erfgoed en monumenten (met name het nationaal restauratiefonds) krijgen volgend jaar een investering van 150 miljoen en het jaar erop ook nog eens van 100 miljoen. In de twee jaar daarna wordt dat bedrag telkens gehalveerd. In totaal komt de bijdrage de komende jaren neer op 325 miljoen.

Dat schoolkinderen het Wilhelmus moeten leren was al bekend, net als het verplichte bezoek aan het Rijksmuseum en het parlement. Maar er komt nu ook een boekje met de geschiedeniscanon bij voor iedereen die achttien jaar wordt of het Nederlanderschap verwerft.

De onderhandelaars voor het kabinet Rutte-III benadrukken het belang van kunst en cultuur voor de samenleving: verbindend, verrijkend en goed voor de economie en identiteit, schrijven ze.

Bereikbaarheid

Het regeerakkoord wil ook de zogenoemde 'basisinfrastructuur' proberen uit te breiden, waarin de rijksgesubsidieerde instellingen zitten. ''We breiden de basisinfrastructuur uit en zorgen voor continuïteit, zodat onze topinstellingen hun positie in binnen- en buitenland kunnen vasthouden.''

Voorts is er aandacht voor vernieuwing, talentontwikkeling, bereikbaarheid van het kunst- en cultuuraanbod voor iedereen overal en voor behoud en ontwikkeling van volkscultuur.

De belangenclub Kunsten ’92 is ''verheugd'': ''Hiermee kunnen in eerste instantie de grootste knelpunten en problemen in de sector worden aangepakt en er kan geïnvesteerd worden in versterking van de culturele infrastructuur.''

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten is al net zo blij en spreekt van ''bevestiging van de waarde van cultuur voor ons land''.

Met een deel van het geld kunnen volgens de organisatie in onzekerheid verkerende instellingen worden geholpen ''als Orkater, Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Korzo, Dood Paard, Danstheater AYA, DOX, Maatschappij Discordia, Jeugdtheater Gnaffel, Theatergroep Suburbia en Matzer.''