Schrijvers van kinderboeken gebruiken steeds minder vaak vloeken en andere grove woorden in hun publicaties, zo blijkt uit onderzoek van de Bond tegen vloeken. Sinds 2014 is er duidelijk sprake van een dalende lijn, aldus de bond.

De Bond tegen vloeken onderzoekt jaarlijks de door de CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) genomineerde en gewaardeerde kinderboeken. Dit jaar blijkt in drie van de 21 boeken (14 procent) grove taal voor te komen, tegen 21 procent in 2016. In 2014 lag dit percentage nog op 40 procent.

De jury let op vloeken, godslasterlijke taal, scheldwoorden, verwensingen, discriminerend of racistisch taalgebruik, beledigende woorden over iemands uiterlijk en schuttingtaal.

Het boek Naar het Noorden, dat de Gouden Griffel won, bevat geen grove taal. En ook in Tangramkat, de winnaar van het Gouden Penseel, werden geen grove woorden gevonden. De drie boeken waarin dit wel het geval was, waren: Lynn 3.0 van Anke Kranendonk, Yuna's maan van Hans Hagen en Alaska van Anna Woltz.

Een greep uit het rapport dat alle voorbeelden per titel vermeldt: rotzak, schommeltieten, paardenkop, tietjes, debiel, etterbak, gatver, oudelullencamping, kutklas.