Het aantal museumbezoeken is vorig jaar gegroeid naar bijna 32 miljoen, een toename van 8,7 procent ten opzichte van 2015. 

Het aandeel buitenlands bezoek is gestegen naar 29 procent, zo blijkt uit Museumcijfers 2016, een jaarlijks onderzoek van de Museumvereniging onder 420 aangesloten musea.

Hoewel het museumbezoek door jongeren tot en met achttien jaar afneemt, blijkt het aantal schoolbezoeken aan musea stijgen. Inmiddels werken 38.000 mensen in musea van wie 26.000 als vrijwilliger. Het aantal betaalde banen steeg met 1,3 procent, met name doordat meer medewerkers een vast contract hebben gekregen.

De eigen inkomsten van de musea maken inmiddels 50 procent van de totale omzet uit en stegen vorig jaar met 34 miljoen. Ondanks de toenemende bezoekersaantallen schreven de musea tezamen toch nog een negatief resultaat van 23 miljoen euro. Volgens de museumvereniging komt dit door de enorme impact van de vermindering van overheidssubsidies. Per bezoek daalde deze bijdrage tussen 2011 en 2016 met 40 procent.

''Dit is een zeer forse daling die musea (nog) niet geheel met de versnelde verzakelijking hebben kunnen opvangen. Door betekenisvolle samenwerking met overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke partners, met het publiek en met elkaar willen musea komen tot een solide sector'', stelt de Museumvereniging in haar rapport.