Ferdinand Bol (1616-1680) was niet alleen kunstschilder, maar ook deskundig verzamelaar. Zijn bewaarde werken worden nu door Museum Van Loon geëxposeerd. 
 

In zijn huis aan de Amsterdamse Keizersgracht had Bol volgens een in het hoofdstedelijke stadsarchief bewaard gebleven inventaris zeker 62 schilderijen, onder meer van zijn leermeester en collega Rembrandt, maar waarschijnlijk nog meer. Museum Van Loon, dat nu op hetzelfde adres huist, reconstrueert de collectie-Bol voor een tentoonstelling op de plek waar die in de zeventiende eeuw bijeen werd gebracht.

Een van de hoogtepunten van de kleine expositie, die op 6 oktober begint, is De besnijdenis door Rembrandt, dat speciaal wordt overgebracht vanuit de National Gallery of Art in Washington.

Van dit werk plus een handvol andere schilderijen op de expositie is het absoluut zeker dat ze in huize Bol hebben gehangen, van een aantal is dat mogelijk het geval en weer andere doeken zijn goede vervangers van werken die Bols residentie mogelijk hebben verfraaid.

Zelfportret

De inventaris uit 1668 is namelijk nogal algemeen. Zo wordt "een landschap van Van Ruisdael" vermeld, dus dat was voor Museum Van Loon lastig zoeken naar het juiste exemplaar. Maar er komt in elk geval een voor deze kunstenaar typerend werk te hangen.

Blikvanger is ook een zelfportret van Bol dat terugkomt uit het Rijksmuseum. Bol wordt zo weer geconfronteerd met Jeremias van Raey, zijn huisbaas met wie een een conflict had over het afmaken van het koetshuis. Een portret van Van Raey wordt geleend van de Waalse Kerk in Amsterdam.