Het Westfries Museum heeft een legaat gekregen van ongeveer 1,7 miljoen euro. ''Een enorme verrassing'', is de reactie. De schenking komt van Frans le Cocq d'Armandville. 

Bij opening van zijn testament bleek dat hij het museum had benoemd tot enige erfgenaam. Ook schenkt de gever honderden kunstvoorwerpen aan het museum.

Volgens het museum belde Frans le Cocq d'Armandville ergens in 2006 met de mededeling dat hij mogelijk enkele kunstvoorwerpen wilde nalaten. De man zei meerdere musea te hebben benaderd, maar ''was geraakt door de vriendelijke reactie van medewerkers'', meldt het museum in Hoorn.

Daarna zijn honderden voorwerpen - waaronder meubels, porselein, zilver en schilderen veelal uit de achttiende en negentiende eeuw - geïnventariseerd. Onder de schilderijen zijn werken van grote schilders uit de Haagse School als Jozef Israëls, Anton Mauve en George Breitner. Een aanzienlijk deel van zijn collectie schonk Frans le Cocq reeds bij leven aan het museum.

Fonds

Op 25 december 2016 overleed I.F.P.D. le Cocq d’Armandville op 94-jarige leeftijd in zijn woonplaats Heemstede. Hij was de laatste in de familielijn. Het museum stelt op zijn naam een fonds in. De jaarlijkse opbrengsten van het legaat zijn bestemd voor versterking, restauratie en presentatie van de collectie.

''We wisten dat de heer Le Cocq ons zaken wilde nalaten, maar dit grote geldbedrag was echt een geweldige verrassing. Daar kan je als klein museum met een kleine staf en heel beperkte budgetten alleen maar van dromen. Het betekent een welkome versterking van de financiële capaciteit van het museum'', zegt directeur Ad Geerdink.