Met de expositie De Goelag, terreur en willekeur in de Sovjet-Unie laat het Verzetsmuseum in Amsterdam het verhaal zien van de strafkampen in de Sovjet-Unie. 

In deze zogenaamde goelagkampen stierven bijna 3 miljoen gevangenen door honger, ziektes en executies. Hieronder waren ook duizenden Nederlandse slachtoffers.

Dit laatste gegeven was tot nu toe vrijwel onbekend, aldus het museum. Het betrof Nederlanders die hadden gevochten in Duitse dienst en in Rusland krijgsgevangen waren gemaakt, maar ook idealistische communisten die vóór de oorlog naar Rusland waren getrokken om mee te werken aan de 'rode droom' maar die, zoals vele Russen, uit de gratie vielen.

De kampen werden na de machtsovername door de communisten in 1917 onderdeel van het nieuwe staatssysteem. Na de dood van Stalin in 1953 kwam er een einde aan het Goelag-systeem.

De expositie, die is samengesteld met behulp van Ruslandkenners Jelle Brandt Corstius, Alexander Münninghoff en Nanci Adler, is te zien van 30 juni tot en met 12 november.