De jaarlijkse campagne Nederland Leest kiest na elf edities dit jaar voor het thema robotica. Het motto daarbij is Lees de toekomst.

De leescampagne heeft twee boeken uitgekozen die onder het thema vallen: Ik, robot van Isaac Asimov en Cyberboy van Tanja de Jonge.

Ik, robot wordt tijdens Nederland Leest 2017, van 1 tot en met 30 november, door de bibliotheek cadeau gedaan aan alle lezers, leden en niet-leden.

Het is een bundeling verhalen die tussen 1940 en 1950 zijn verschenen door de Amerikaanse schrijver Isaac Asimov. Het boek is een futuristische raamvertelling rond een psycholoog die terugblikt op haar leven, waarin ze met veel 'menselijke' robots heeft gewerkt, die bijvoorbeeld verliefd of dronken waren.

Nederland Leest Junior kiest dit jaar voor het boek Cyberboy. Hierin staat de vraag ‘wanneer is iemand nog een mens, en wanneer een machine?’ centraal.

De door het CPNB georganiseerde leescampagne vindt robots een belangrijk thema door de steeds grotere rol die robots spelen in de maatschappij.