Marten Foppen stapt zonder vergoeding op als directeur van het Spoorwegmuseum in Utrecht.

De in opspraak geraakte Foppen is met de Raad van Toezicht van het museum overeengekomen dat zijn contract op 1 juli wordt beëindigd. Tot die tijd zal hij ook niet meer op de werkplek verschijnen; hij treedt onmiddellijk terug als directeur en neemt verlof tot zijn ontslagdatum.

"Het arbeidsrechtelijke deel is nu geschikt. Maar wij behouden ons het recht voor om, als het onderzoek dat nog loopt daar aanleiding toe geeft, verdere stappen te ondernemen", lichtte een woordvoerder van het Spoorwegmuseum woensdag toe. Een extern bureau gaat de gangen van Foppen na.

Beschuldiging

Begin april werd bekend dat Foppen wordt beschuldigd van fraude en belangenverstrengeling. De directeur zou er onder meer van worden beschuldigd museumgeld gebruikt te hebben voor privéfeestjes. Ook zou hij opdrachten hebben toegekend aan het bedrijf van zijn vrouw.

Wat hij precies heeft gedaan, moet nog blijken als het rapport klaar is maar het museum heeft tussentijds al de conclusie getrokken dat de directeur "zijn bevoegdheden te ruim heeft geïnterpreteerd". De vertrouwensbreuk is niet meer goed te maken.

Het museum verwacht het eindrapport over een aantal weken.