Naast het Fries moeten ook Gronings, Twents en Achterhoeks volwaardige schoolvakken worden op de basissschool. Daarvoor pleit het Europeesk Buro foar Lytse Talen, oftewel Het Europees Bureau voor Kleine Talen (EBLT) in een brief aan verkenner Edith Schippers.

Volgens de organisatie zou er ook een landelijke coördinator moeten komen die de erkende regionale talen in leven houdt.

In 1988 beloofde Nederland, met de ondertekening van het Europees Handvest voor minderheidstalen, om de talen te beschermen en bevorderen. Maar in december 2016 oordeelde de Raad van Europa dat hier in Nederland te weinig aan gedaan wordt. Op sommige scholen in Friesland zou het Friese onderwijs dusdanig tekortschieten dat veel jongeren zelf allerlei varianten op het Fries verzinnen, omdat ze de taal niet goed beheersen.

Niet genoeg

"Het is niet genoeg om de taal alleen te blijven spreken", zegt Henk Bloemhoff van het EBLT volgens de NOS. "De organisatie ziet daarom het liefst dat het Fries en Nedersaksisch een vaste waarde worden in het onderwijs. Er gebeuren al wel goede dingen, maar dat kan een stuk beter."

Het EBLT benadrukt dat het vooral aan structurele aandacht voor de taal ontbreekt. Daardoor zouden volgens de organistie de goedbedoelde initiatieven stranden. "We moeten deze positieve initiatieven juist verbreden en versterken", aldus Bloemhoff.