Museum Naturalis in Leiden heeft een schikking getroffen met architect Fons Verheijen over het slepende conflict rond de verbouwing van het Naturalis-gebouw. 

Het museum zal 1,5 miljoen euro overmaken aan een nog op te richten stichting van Verheijen. Dat maakten Naturalis en Verheijen maandag bekend.

Naturalis moest de verbouwing eerder deze maand staken van de rechter. De rechtszaak was aangespannen door Verheijen, ontwerper van het gebouw. Volgens hem was er sprake van verminking van zijn ontwerp en hij meende dat met de verbouwing inbreuk werd gemaakt op zijn auteursrecht.

Volgens Naturalis zou het museum onder meer tientallen miljoenen euro's schade leiden door de bouwstop. Ook zou de opening van het museum jaren vertraging oplopen.

Onderzoek

Met de schikking wordt het voorgenomen verbouwingsplan alsnog doorgezet. Het bedrag van 1,5 miljoen euro gaat naar een stichting met het doel ''wetenschappelijk onderzoek en architectuur in brede zin'' te bevorderen.

De door Verheijen gemaakte advocatenkosten worden betaald door Naturalis. Bovendien krijgt hij een ''tegemoetkoming'' in de door hem geleden schade.