Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn gaat 8 januari 2018 grotendeels dicht. Het ondergaat een enorme renovatie en uitbreiding van 123 miljoen euro en zal pas medio 2021 heropenen. 

In de tussentijd zijn wel bijvoorbeeld de stallen en de tuinen te bezoeken en worden ook evenementen gehouden. De toegangsprijs wordt tijdens de verbouwing gehalveerd.

De grootste verandering wordt een nieuw museumgedeelte onder onder meer het hele voorplein. Daar wordt dan licht gewonnen door het gras op het voorplein te vervangen door glas met daarop water.

De renovatie was nodig en bovendien moet er een enorme hoeveelheid asbest worden verwijderd, ook al heeft daar nu niemand last van. De aanwezigheid van asbest betekent echter dat het museum nu niets aan het gebouw kan veranderen, omdat het dan vrij kan komen.

De verwijdering van asbest alleen al kost 17 miljoen, de renovatie dik 55 miljoen en de uitbreiding 30 miljoen. De kosten, waaronder ook de inkomstenderving van de komende jaren, zijn goeddeels gedekt door de overheid en door een lening. Verder dragen er nog sponsors en donoren bij. Circa 10 procent moet nog worden gevonden.

Downton Abbey

Het Loo wil met de verbouwing meer ruimte en gaan voldoen aan modernere eisen. Het museum in Apeldoorn moet steeds meer mensen verwerken. Het werd in 1984 gebouwd op 150.000 bezoekers per jaar, inmiddels komen er jaarlijks zo'n 350.000 mensen. Het gaat zich nu voorbereiden op 500.000 bezoekers. Voor kinderen komt meer plaats in een 'juniorenpaleis'.

Inhoudelijk komen er meer aanpassingen. Zo wordt het Oranjeverhaal verteld vanaf Willem van Oranje tot nu, op een manier die de plaats bij de bevolking beter moet laten zien. En ook Het Loo zijn de successen van tv-series als Downton Abbey niet ontgaan, waarin het personeel van de adel zo'n grote rol kreeg. Toekomstige bezoekers krijgen er vertrekken van bijvoorbeeld hofdames en lakeien te zien.