Museum Arnhem en CODA Museum in Apeldoorn stellen met ingang van woensdag samen één conservator sieraden aan. Dat is niet alleen uit zuinigheid, maar ook om er nog verder hun voordeel mee te doen.

Beide musea beschikken over een collectie sieraden en kunnen kennis en kunde beter delen en uitbreiden mede dankzij de gezamenlijke conservator Anne-Karlijn van Kesteren.

CODA Museum beschikt over een collectie sieraden vanaf de jaren zestig. Deze groeit nog steeds en zou met met ruim achtduizend objecten de grootste museale collectie sieraden in Nederland zijn.

De sieradencollectie van Museum Arnhem omvat ruim achthonderd voorwerpen, die ook vernieu­wende ontwikkelingen in de Nederlandse sieradenvormgeving laten zien.

Dat laatste komt door onder meer de samenwerking met de Arn­hemse kunstacademie, die op dit gebied een fikse vooruitstrevendheid aan de dag heeft gelegd.