Het cultuuronderwijs op de basisschool en in het vmbo wordt verder uitgebreid. Er komt extra geld om de deskundigheid op cultuurgebied van de leerkrachten te vergroten, zo laat cultuur- en onderwijsminister Jet Bussemaker weten.

''Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zichzelf te zijn als speler of luisteraar, als maker of als bewonderaar. Ik wil dat ieder kind zo vroeg mogelijk met cultuur in aanraking komt en blijft komen'', aldus de bewindsvrouw woensdag.

Ze stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor scholing tot cultuurbegeleider en 5 miljoen voor pabo's en conservatoria om de professionele ontwikkeling van leraren op het gebied van cultuuronderwijs te bevorderen.

Cultuuronderwijs is al langer een prioriteit van Bussemaker.