Biograaf Hans Schoots heeft een tweede boek over regisseur Joris Ivens geschreven. In Ivenspolitiek ontrafelt de historicus het langlopende conflict tussen Ivens en de Nederlandse regering. 

De kwestie volgde op een film die Ivens eind jaren veertig had gemaakt ter ondersteuning van de Indonesische onafhankelijkheid.

Joris Ivens (1898-1989) geldt als een van de grootste regisseurs die Nederland kende. De regisseur maakte vooral documentaires. Niet al het werk van de filmer is echter onomstreden. In de jaren dertig maakte hij een propagandafilm voor Stalin, en in de jaren zeventig verheerlijkte Ivens in een film de Culturele Revolutie van Mao.

Conflict

De film Indonesia Calling die hij in 1946 maakte zorgde ervoor dat Ivens lange tijd werd dwarsgezeten door de Nederlandse overheid. Ook het feit dat Ivens regelmatig in het oostblok werkte, irriteerde de regering.

Hans Schoots analyseert in zijn boek het conflict en toont aan dat de pogingen tot verzoening van de Nederlandse regering steeds verder gingen.

Schuldgevoelens

"Tegelijkertijd maakte Ivens het onrecht dat hem was aangedaan steeds groter”, legt de schrijver uit. “En hij verlangde steeds meer. Ivens speculeerde op Haagse schuldgevoelens, en daar begon men alles te geloven wat hij beweerde, ook wanneer het aantoonbaar onwaar was. Geen andere kunstenaar in Nederland heeft ooit zoveel gedaan gekregen van de regering als Ivens.”

Dit proces ging ook na Ivens’ dood in 1989 nog vele jaren door. Zijn erfgenamen en zaakwaarnemers bleven Den Haag verwijten voor de voeten gooien en eisen stellen, stelt Schoots.

Ivenspolitiek verschijnt op 12 oktober.