Het EYE Filmmuseum in Amsterdam krijgt dit jaar van cultuurminister Jet Bussemaker acht ton voor het digitaliseren van film-erfgoed. Het geld is tevens bedoeld voor het beheren en toegankelijk houden van dergelijk materiaal. 

Vanaf 2017 investeert de bewindsvrouw hier zelfs jaarlijks één miljoen euro in. Dat zei ze vrijdag bij de opening van het EYE Collectiecentrum in Amsterdam.

"EYE biedt een unieke combinatie van conserveren én participeren, van bewaren én tentoonstellen, van verzamelen én revitaliseren. Ik vind het belangrijk dat EYE dit ook in de toekomst kan blijven doen", aldus Bussemaker.

"Die toekomst zal ook voor de film grotendeels digitaal zijn. En daarom stel ik dit jaar én de jaren na 2017 extra geld beschikbaar ter beschikking om het film-erfgoed ook in het digitale tijdperk houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken."