Museum Paleis Het Loo heeft een exemplaar van het beroemde liedboek van Adriaen Valerius uit 1626 verworven. Het boek, de 'Nederlandtsche Gedenck-clanck', bevat de oudste Nederlandse weergave van het Wilhelmus met muziek voor citer en luit.

Het is een van de weinige nog overgebleven exemplaren.

De 'Gedenck-clanck' is een lofzang op de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd en markeert het begin van de Gouden Eeuw. Het werk bevat een groot aantal geuzenliederen, waaronder het religieus geïnspireerde ‘Wilt heden nu treden’ maar ook 'Merck toch hoe sterck'.

Het museum in Apeldoorn heeft het boek gekocht op een veiling in Nederland, maar wil niet zeggen wat ervoor is betaald. Het werk is nu te zien in de bibliotheek van koningin Mary op Paleis Het Loo.