In de voormalige Hervormde Kweekschool in Amsterdam opent maandag het Nationaal Holocaust Museum. 

Met de expositie De ondergang van Abraham Reiss van kunstenaar Jeroen Krabbé over zijn grootvader, maakt het museum een begin met het vertellen van de complete geschiedenis van de vervolging en vernietiging van de Joden in Nederland.

Het Nationaal Holocaust Museum is nog in oprichting en moet over een jaar of drie klaar zijn.

Hiervoor is echter nog 19 miljoen euro nodig, maar algemeen directeur Emile Schrijver van het Joods Cultureel Kwartier heeft er vertrouwen in dat dit bedrag er komt. Door het museum nu al open te stellen, kan alvast een begin worden gemaakt met het tonen van exposities over de Holocaust.

Volgens Schrijver is er in Nederland nog geen plek waar het hele verhaal van de vernietiging van de Joden wordt verteld. ''Je hebt de kampen Vught en Westerbork en het Anne Frank Huis, maar daar gaat het vooral over wat er daar is gebeurd.''

Hollandsche Schouwburg

Het Joods Cultureel Kwartier heeft ook de Hollandsche Schouwburg, het Joods Historisch Museum en de Portugese Synagoge onder zijn hoede. ''We willen de geschiedenis van de Jodenvervolging vertellen in de gebouwen waarin het heeft plaatsgevonden'', vertelt Schrijver.

In de Hervormde Kweekschool werden tijdens de oorlog zo'n zeshonderd Joodse kinderen van de naastgelegen crèche gered. Hun ouders verbleven aan de overkant van de straat, in de Hollandsche Schouwburg, waarvandaan ze werden gedeporteerd naar concentratiekampen.

In het Nationaal Holocaust Museum komt de menselijke moed tot leven. ''We gaan hier niet alleen inzoomen op vijf jaar ellende'', zegt de directeur. ''We willen laten zien wat er in de jaren 30 gebeurde als opmaat naar de Tweede Wereldoorlog, hoe de vervolging plaatsvond, maar vooral ook wat het effect is geweest van de vernietiging op de Joodse gemeenschap na de oorlog. Dit doen we aan de hand van verhalen van individuele mensen.''

Hoewel aanvankelijk de naam Nationaal Sjoa Museum was gecommuniceerd, is er uiteindelijk toch voor gekozen Sjoa te vervangen voor Holocaust. ''We willen iedereen bereiken en met Holocaust snapt iedereen wat je bedoelt. ''