De helm die vorig jaar aan de muur van de kerk van het Friese dorpje Schettens werd gevonden, blijkt een zeldzaam exemplaar uit de zeventiende eeuw te zijn. 

Na onderzoek werd duidelijk dat de helm, gevonden door conservator Jeroen Punt van het Nationaal Militair Museum (NMM), eigendom was van Schelte van Aysma. Deze Friese officier vocht tijdens de Tachtigjarige Oorlog in de legers van de Oranjeprinsen Maurits en Frederik Hendrik.

Na de vondst startte Punt direct een zoektocht die zekerheid moest geven over de identiteit van de toenmalige eigenaar. 

In de kerk lagen leden van de adellijke families Van Osinga en Van Aysma begraven. Als eerste werd gezocht naar een verband tussen één van deze personen en de helm. 

Grafsteen

Uiteindelijk toonde de grafsteen van Van Aysma aan dat de helm aan de officier toebehoorde. De steen lag decennia lang verborgen onder een vlonder in het koor van de kerk. Op de steen stond een identieke helm afgebeeld. Deze afbeelding duidt erop dat de helm een speciale plek in het leven van de eigenaar moet hebben vervuld.

Na restauratie krijgt de helm een vaste plek in het NMM. Een kopie, in de vorm van een 3D-print, is met een informatiebord te bewonderen in de kerk.

Op 14 mei wordt de gerestaureerde helm gepresenteerd in de kerk van Schettens en zal de officiële overdracht plaatsvinden.