Het boek De Verpanding, waarin wordt beschreven hoe twee ondernemers uit de kunstwereld door toedoen van de Rabobank in de financiële problemen komen, mag in tegenstelling tot een eerdere uitspraak gewoon verschijnen.

De rechtbank in Den Haag bepaalde in april 2015 dat het boek, waarin Rabo-medewerkers met naam en toenaam worden genoemd, een grote inbreuk op hun privacy voorstelt.

Een voorzieningsrechter sprak destijds uit dat het boek uit de handel moest verdwijnen en dat de volledige namen van de Rabobank-medewerkers geschrapt moesten worden. 

In hoger beroep heeft het gerechtshof in Den Haag echter besloten de eerdere vorderingen af te wijzen.

Diefstal

"Volgens het hof weegt in dit geval de vrijheid van meningsuiting van de uitgever (de Stichting Restschuld Eerlijk Delen) zwaarder dan het privacy-recht van de bankmedewerkers", aldus de uitspraak.

"Daarbij heeft het hof meegewogen dat de beschuldiging van diefstal niet op de medewerkers afstraalt, dat die medewerkers van de publicatie hooguit geringe nadelige gevolgen kunnen ondervinden en dat met die publicatie beoogd is een in ondernemerskringen gevoelde misstand (in de relatie Bijzonder Beheer-klant) aan de kaak te stellen."