Hoewel het aantal museumstukken dat in bezit is van diverse musea groeit, ziet het publiek slechts een fractie daarvan. 90 procent van de collecties bevindt zich in depots.

Dat schrijft de Volkskrant vrijdag op basis van eigen onderzoek.

In de afgelopen tien jaar hebben de 41 ondervraagde publieke musea slechts een vijfde van hun hele verzameling aan het publiek tentoongesteld. Het aantal collectiestukken is daarbij in de afgelopen dertig jaar verdubbeld.

Een gebrek aan ruimte wordt vaak als reden gegeven voor het beperkt tentoonstellen van de collectie. Ook zouden de regels voor het 'ontzamelen' te streng zijn en de kosten te hoog.

Daarbij stellen musea dat ze minder snel stukken accepteren dan vroeger; de kans is immers groot dat deze in het depot belanden. Ook zijn musea actief bezig met het uitlenen van stukken aan particulieren of andere instanties om zo een groter publiek te bereiken.