Onderzoekers hebben een nieuw schilderij ontdekt van de Brabantse kunstenaar Jheronimus (Jeroen) Bosch (circa 1450-1516). 

Het gaat om het doek De verzoeking van de heilige Antonius dat in het bezit is van het Nelson-Atkins Museum of Art in de Amerikaanse stad Kansas City, maakt een team van negen internationale deskundigen van het Bosch Research and Conservation Project (BRCP) maandag bekend in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch.

Zij hebben de afgelopen zes jaar wereldwijd het hele oeuvre van Bosch onderzocht en gedocumenteerd.

Het nieuw ontdekte werk stond jarenlang in het depot van het Amerikaanse museum. Het schilderij uit circa 1500-1510 werd decennialang toegeschreven aan een leerling of volger van Bosch.

Met infraroodtechnieken hebben de onderzoekers ondertekeningen zichtbaar gemaakt op het paneeltje. ''Deze ondertekeningen sluiten perfect aan bij wat op andere panelen uit het kernoeuvre van Bosch is aangetroffen.''

Karakteristiek

Op het paneeltje is de heilige Antonius te zien. Hij wordt omringd door merkwaardige monsters die karakteristiek zijn voor de kunstenaar. ''Het onder een trechter verscholen wezen, het gedrocht met de vossenkop, het figuur met de lepelaarsbek, de varkenspoot op het drijvende tafelblad, de uit het water klauterende pad en de drijvende worst: allen zijn ze terug te vinden in andere werken van de hand van Bosch.''

De nieuwe toeschrijving betekent volgens de onderzoekers ''een belangrijke uitbreiding van het kleine oeuvre van Bosch", dat uit zo’n 25 schilderijen bestaat.

De experts stelden verder een verdubbeling vast van het aantal tekeningen dat aan de meester wordt toegeschreven, van tien naar twintig. Daarnaast wordt het schilderij Het Laatste Oordeel uit Brugge nu voor het eerst zonder omhaal aan Bosch toegeschreven.