De Lof- en Sofprijzen der Nederlandse taal 2015 gaan naar twee Vlamingen. 

Rector magnificus Rik Torfs van de Katholieke Universiteit Leuven kreeg de Sofprijs, hoogleraar Filip DeVos van de Universiteit Gent werd juist geëerd door de bezoekers van de website van stichting Nederlands.

Torfs wordt verweten zijn prioriteiten niet op orde te hebben. Hij klaagde over de bemoeizucht van de Vlaamse overheid toen 10 procent van de docenten en hoogleraren die in het Engels onderwijs geven voor een verplichte taaltoets zakte. Hij maakte zich echter niet druk om de ''nogal blinde verengelsing van het Vlaamse universitaire onderwijs''.

DeVos, die ook hoofdredacteur van het tijdschrift Over Taal is, dankte zijn prijs aan een petitie die hij indiende om de Vlaamse regering te wijzen op de matige steun voor wetenschapspopularisering.