Het Haagse Louwman Museum heeft het afgelopen jaar een recordaantal van 138.000 bezoekers getrokken, een stijging van ruim 30 procent vergeleken met het voorgaande jaar. 

Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de tentoonstelling van de gerestaureerde glazen koets in het kader van de viering van tweehonderd jaar koninkrijk, maakte het automobielmuseum dinsdag bekend.

Die tentoonstelling leverde 45.000 bezoekers op. Het bijzondere rijtuig, het oudste uit het koninklijk staldepartement, was sinds half maart te zien in het het museum.

Ook een tentoonstelling van de Nederlandse beeldhouwer Willem Lenssinck droeg bij aan de hogere bezoekersaantallen. Zijn expositie bestaat uit negen bijzondere sculpturen die de overgang van natuurlijke paardenkracht naar mechanische paardenkracht uit het automobieltijdperk van de twintigste eeuw symboliseren.