Dit jaar hebben ruim 700.000 mensen een bezoek gebracht aan Eye Filmmuseum in Amsterdam. Dat zijn er iets meer dan in 2014. 

Vooral het zomerprogramma rond Woody Allen en de tentoonstelling William Kentridge - If we ever get to heaven trokken veel publiek.

Verreweg de meeste mensen bezochten de filmprogramma's, exposities en andere culturele activiteiten, maar er waren er ook die het gebouw kwamen bekijken of iets nuttigen.

In totaal kwamen er 701.000 mensen langs, tegen 680.000 in 2014.