In het Stadsarchief in Amsterdam is een erotische liedtekst ontdekt in het Sranantongo, een creooltaal in Suriname die teruggaat tot de achttiende eeuw. De archiefinstelling spreekt van een "uitzonderlijke vondst", omdat van dit genre geen achttiende-eeuwse Surinaamse teksten bekend zijn.

Van het achttiende-eeuwse Sranantongo waren al taalgidsen, toneelteksten, bijbelvertalingen en kerkelijke gezangen bekend. Volgens het Stadsarchief bleef het genre van de erotische literatuur echter tot op heden onbesproken omdat er simpelweg geen Surinaamse teksten waren overgeleverd.

Het lied in zeven strofen is van een onbekende maker. De datering is herleid op basis van andere documenten die bij de tekst gevonden zijn. Een fragment van de tweede strofe luidt in Nederlandse vertaling: "Ik zei tegen mijn vriend, kijk daar nou! Nou zeg! Ze ledigen hun ballen, die twee waren aan het schokken."

De tekst is gevonden in het archief van de Weeskamer, een instantie die nalatenschappen beheerde.