Hubert Smeets, momenteel buitenlandredacteur van NRC Handelsblad, gaat de biografie schrijven van politicus en D66-oprichter Hans van Mierlo (1931-2010). 

De biografie verschijnt in 2019 bij uitgeverij De Bezige Bij en heeft als werktitel Een Hollandse revolutionair.

Smeets werd voorgedragen door een selectiecommissie van vier personen. Onder anderen Van Mierlo's vrouw Connie Palmen en VPRO-directeur Lennart van der Meulen zitten in deze commissie.

De uitgeverij is ervan overtuigd dat de gekozen biograaf Van Mierlo ''de plaats zal geven die hem in de Nederlandse politieke geschiedenis toekomt''.

Smeets (1956) was onder meer politiek redacteur, correspondent in de Sovjet-Unie en Rusland en adjunct-hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Tussen 2002 en 2007 was hij hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer.

Aan de wieg

Volgens Smeets stond Van Mierlo aan de wieg van twee regeringscoalities die het naoorlogse Nederland ''diepgaand hebben getekend'': het progressieve kabinet Den Uyl (1973-1977) en het 'paarse' kabinet-Kok (1994-2002), zonder christendemocraten.

''Van Mierlo wilde Nederland, dat vanaf de begin jaren 60 in snel tempo van een verstarde verzuilde maatschappij veranderde in een liberale postmoderne samenleving, ingrijpend hervormen voordat de revolutie van de ontvoogde burgerij zou losbarsten.''