Musea voor beeldende kunst zijn populair bij cultuurliefhebbers. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat twee op de vijf museumbezoeken in 2013 zich hierop richtten. 

Vooral bij buitenlandse bezoekers is beeldende kunst geliefd.

In de bijna achthonderd Nederlandse culturele instellingen, waren in dat jaar 66 tentoonstellingen te zien van deze kunstvorm. Samen waren ze goed voor 38 procent van de in totaal 26,4 miljoen bezoekers.

Volgens het CBS komt dat ook omdat musea met de hoogste bezoekersaantallen veel beeldende kunst in huis hebben.

Van de zeven miljoen mensen die vanuit het buitenland een Nederlands museum bezochten, kwam meer dan de helft een kijkje nemen bij een expositie over beeldende kunst, constateerden de onderzoekers.