Door aanpassing van de regeling voor bruiklenen - waarbij het ministerie van Cultuur garant staat voor eventuele schade of verlies van het te lenen kunstvoorwerp - kunnen meer Nederlandse musea kunst lenen van andere musea en particulieren.

Het kwam voor dat het gehele budget van 300 miljoen euro voor deze regeling werd besteed aan een enkele tentoonstelling. 

Minister Jet Bussemaker heeft nu een grens van 75 miljoen euro per tentoonstelling ingesteld. Hierdoor kunnen tenminste vier tentoonstelling in aanmerking komen.

Sommige musea vroegen jaren voordat een tentoonstelling daadwerkelijk plaats had al een garantstelling aan. Dat leidde ertoe dat de besteding van het budget lang van te voren vast lag.

Aan die praktijk heeft Bussemaker ook een einde gemaakt. Volgend jaar kunnen musea niet eerder dan één jaar voor opening van een tentoonstelling hun aanvraag indienen.

Dure grap

Het tentoonstellen van soms zeer kostbare bruiklenen is door hoge verzekeringspremies een dure grap voor musea. Doordat het ministerie garant staat, geven verzekeraars korting op de premies waardoor het voor de musea makkelijker is om geleende topstukken te exposeren.

De minister hoopt dat door de herziening van de regeling nog meer Nederlanders een tentoonstelling gaan bezoeken.

"Musea leveren een grote bijdrage aan de ontwikkeling van kennis, historisch besef en identiteit. Door het onderling uitlenen van collecties kunnen musea ondernemender worden en een nieuw publiek voor hun collecties interesseren. Met een beroemd werk in een tentoonstelling lukt dat beter", verwacht Bussemaker.