Karin Bloemen heeft een dossier met anonieme verklaringen over de theaterschoolaffaire gemaakt. Twee prominente docenten van de toneelschool werden in juli beschuldigd van jarenlang grensoverschijdend gedrag richting studenten. 

Bloemen vertelt in een Volkskrant-interview ook met de zaak bezig geweest te zijn.

"De Volkskrant heeft mij gevraagd of ik een dossier had met anonieme verklaringen over Ruut Weissman. Ik heb gezegd: 'Ja, ik ben daar mee bezig geweest'. Verder heb ik met de publicatie van de Volkskrant in juli niks te maken gehad. Ik heb geen namen gegeven, niks laten lezen."

"Vorig jaar ben ik met die getuigenissen naar Jan Zoet, directeur van de Amsterdamse Theaterschool, gegaan. Wat ik wilde, was alleen aan de school vragen: gaat het wel goed hier, jongens?"

Veilig

"Het enige woord dat telt in dit verband is 'verantwoordelijkheid'. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, zowel de student als de docent. Maar degene die eindverantwoordelijk is, moet supervisie houden. Diegene moet dus integer zijn en moraliteit bezitten."

"Ik wil gewoon graag dat het op mijn oude school veilig is voor de kinderen. En als die kinderen nu zeggen dat ze zich prima voelen, nou, dan is dat prima."