Onder Rembrandts schilderij Oude man in militair uniform (circa 1630) blijkt een in een mantel gehulde jongeman te zitten. 

Onderzoekers uit Los Angeles, Antwerpen en Delft hebben dat vastgesteld met de hulp van een nieuwe mobiele scanner.

Al sinds eind jaren zestig weten kunsthistorici dat er een onbekend portret zit verborgen onder het schilderij van Rembrandt, dat hangt in het Paul Getty Museum in Los Angeles.

Ze hebben dat ooit ontdekt via röntgenonderzoek. Maar de deskundigen braken zich al jaren het hoofd over wie er op staat.

Nieuwe scanner

Onderzoeksinstituten, waaronder de TU Delft, ontwikkelden een nieuwe scanner voor de analyse en visualisatie van verborgen verflagen. Het apparaat is mobiel, waardoor onderzoekers het naar een museum kunnen meenemen. In het Amerikaanse museum voerde het apparaat dertig uur lang scans uit op Rembrandts schilderij.

De scans laten de verdeling zien van bepaalde chemische elementen in het schilderij. Daaruit is op te maken welke verfpigmenten in de eerste compositie zijn gebruikt. Onderzoekers waren daardoor in staat het meest gedetailleerde beeld van het onderliggende schilderij te kunnen reproduceren tot nu toe.

Studie

Het is nog de vraag wie precies de persoon is met de wijde mantel om zijn schouders. Het Getty Museum vermoedt dat het een studie van Rembrandt (1606-1669) betrof voor een zelfportret.

''Het is waarschijnlijk dat de onderliggende afbeelding van de jongeman een karakterstudie is, waarin Rembrandt zijn eigen gelaatstrekken gebruikte'', zegt curator schilderijen Anne Woollett.