Het Romeinse schip dat archeologen in de bodem van de Utrechtse stadsuitbreiding Leidsche Rijn vonden, is na achttien jaar eindelijk te zien voor het grote publiek. Het schip ligt in Castellum Hoge Woerd, een museum dat rondom het schip is gebouwd.

De vondst van het Romeinse schip uit 150 na Christus was destijds wereldnieuws. Volgens deskundigen was nooit eerder zo'n compleet exemplaar opgegraven. Zij spraken van "een stukje Pompeï boven de Alpen." Zelfs de persoonlijke spullen van de bemanning lagen nog aan boord.

Er is zes jaar lang nagedacht over het conserveren van de praam. Het schip kon niet zomaar aan de buitenlucht worden blootgesteld, want dan zou het eeuwenoude hout meteen wegrotten.

Uiteindelijk is in Lelystad een bassin gebouwd, waarin het schip vanaf 2003 in een speciale vloeistof is bewaard. Tussen 2003 en 2015 is het hout vervangen door kunstwas, een methode die nooit eerder was toegepast.

Castellum Hoge Woerd is nagebouwd op de plek waar vroeger een Romeins fort heeft gestaan. Van de restauratie van het schip is een documentaire gemaakt.