Een subsidieaanvraag van Stichting Holland Opera is in 2012 op onterechte gronden geweigerd. Het Fonds Podiumkunsten moet daarom een nieuw besluit nemen over de subsidieverlening voor de periode 2013-2016.

Dit heeft de Raad van State woensdag bepaald in een langlopende procedure die het gezelschap had aangespannen tegen het fonds.

Drie andere gezelschappen kregen wel subsidie: Tafel van Vijf, Stichting Nederlands Vocaal Laboratorium (nu: Silbersee) en de Veenfabriek. Dat gebeurde op basis van een rangorde met punten. Daarna was het budget op.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt in haar uitspraak dat Holland Opera in de rangorde boven Tafel van Vijf had moeten eindigen. Holland Opera had een extra punt verdiend op het criterium ondernemerschap. De subsidie aan Tafel van Vijf komt met deze beslissing overigens niet in gevaar.

Inzage

Holland Opera is een gezelschap dat zich bezighoudt met muziekeducatie en moderne opera voor kinderen en jongeren en is gevestigd in Amersfoort.

Het Fonds Podiumkunsten weigerde aanvankelijk inzage te geven in de aanvragen van de andere gezelschappen, zodat het niet mogelijk was de rangschikking te kunnen controleren. Volgens de hoogste bestuursrechter moeten gezelschappen inzage kunnen krijgen in de aanvragen van andere clubs als ze aanspraak maken op hetzelfde subsidiebudget.