Het monumentale karakter van Amsterdam CS blijft onaangetast als de oosttunnel wordt verbreed en uitgebreid met roltrappen. 

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft deze week een verbouwingsvariant gekozen die niets afdoet aan de monumentale waarde van het stationsgebouw.

NS, spoorbeheerder Prorail, de welstandscommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hadden al eerder hun voorkeur uitgesproken voor deze variant. Daarmee is de uitbreiding een stap dichterbij.

Het kabinet trok vorig jaar juni 431 miljoen euro uit voor verbreding van de sporen en de oosttunnel. De maatregelen creëren meer ruimte op het spoor en in het station. Dat is nodig om de groei van het aantal treinen en reizigers te kunnen verwerken.