Artis heeft deze week 5.200 knoflookpadden uitgezet in Noord-Brabant. Het is de vierde en laatste lichting van de padden die de Amsterdamse dierentuin heeft grootgebracht, met de bedoeling ze in het wild uit te zetten. 

De knoflookpad dreigt uit te sterven in ons land omdat er steeds minder gebieden zijn waar ze goed kunnen leven.

Artis werkt samen met de stichting Ravon (Reptielen Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland), die een paar jaar geleden begon met een plan om de pad te redden.

Het doel is dat er binnen twintig jaar sterke populaties ontstaan, die zich op eigen kracht kunnen voortplanten en overleven.

De dierentuin en Ravon hebben de afgelopen jaren ruim 80.000 knoflookpadden uitgezet in hun natuurlijke omgeving in Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe.

De pad, die een lengte van 4,5 tot 6,5 centimeter bereikt, dankt zijn naam aan de naar knoflook ruikende afscheiding die via de huid vrijkomt als er gevaar dreigt. Sinds 1950 is het aantal leefgebieden van de knoflookpad met 74 procent afgenomen.